.

Podstawowa działalność firmy Plata Art  obejmuje pośrednictwo w sprzedaży dzieł sztuki i antyków (w oparciu o umowy komisu oraz umowy agencyjne) oraz usługi z zakresu rynku dzieł sztuki.

Zakres usług obejmuje:

 

 - zamawianie pisemnych ekspertyz, opinii i wycen dzieł sztuki i antyków

 - sporządzanie dokumentów do wywozu dzieł sztuki za granicę

 - dokumentacja i katalogowanie  kolekcji

 - wyszukiwanie  dzieł sztuki  na rynku polskim i światowym

 - doradztwo inwestycyjne i porady w zakresie zarządzania zbiorami

 - konsultacje konserwatorskie z udziałem najlepszych specjalistów w tej dziedzinie

- pomoc w organizacji wystaw i ekspozycji

- pośrednictwo w kontaktach z placówkami muzealnymi (np. w sprawie wypożyczeń obiektów na wystawy czasowe)

.